Berita islam terkini

loading...

Ada 6 Cara Membersihkan Diri Dari Dosa Dan Penyakit Hati
  Bismillah,,sahabat muslim mungkin sekarang ini ada yang lagi stres atau gelisah,gundah,Apabila hati selalu gelisah dan stres coba liat gimana hubungan kita dengan ALLAH,Berikut ini ada cara membersihkan diri dari dosa dan berbagai macam Penyakit hati...

  Ada 6 CARA MEMBERSIHKAN DIRI DARI DOSA DAN PENYAKIT HATI

   
   6 CARA MEMBERSIHKAN DIRI DARI DOSA DAN PENYAKIT HATI
  1.dengan shalat malam atau Qiyamullail (Qumillaila illah qaliilaa)
  Rasulullah Muhammad SAW bersabda; dari Salim bin Abdullah bin Umar ,”
  Sebaik-baik seorang laki-laki hamba Allah adalah sekiranya ia melaksanakan shalat malam”.Berkata salim, ‘Maka Abdullah bin Umar sesudah itu tidak tidur di malam hari,kecuali sedikit.”
  (HR.Bukhari No.4528)

  Dalam riwayat lain,Rasulullah­ SAW bersabda,

  “Sholat yang paling utama setelah sholat fardhu adalah Qiyamullail”.
  (HR.Muslim)

  2. Membersihkan hati dengan membaca Al Qur’an(Wa rattilil qur’aana tartiila)
  Al Qur’an bila dibaca dengan syahdu,teliti baik makhraj hurufnya,tajwid­nya maupun artinya maka akan menjadi penawar hati untuk membersihkan segala penyakit hati.3 hal yang dapat membuat manusia menangis

  Allah Berfirman, “Dan Kami turunkan dari Al Qur’an(sesuatu)­ sebagai penawar dan rahmat bagi orang yang beriman,sedangk­an bagi orang yang zalim hanya akan menambah kerugian.
  ”(QS.Al Isra’:82)

  3.Membersihkan hati dengan dzikir,Zikir yang berarti mengingat Allah SWT dalam keadaan apapun sebagaimana yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 191.

  Mensucikan hati dengan tabattal (Wa tabattal ilaihi tabtiilaa).

  Dalam tafsir Ibnu Katsir,makna tabattal adalah mengkhususkan diri semata untuk beribadah kepada Allah saja dan Al-Qurthubi menambahkan dengan:”…dan jangan engkau menyekutukan dengan selain-Nya.”

  4.Mensucikan diri dengan bertawakkal hanya kepada Allah SWT(Fattakhidzu­ wakiilaa).

  Tawakal artinya beserah diri kepada Allah.

  Allah berfirman, “ Dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah,niscaya Allah akan mencukupkan keperluan-Nya. Dan akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka­"(At Thalaq:2-3)

  5. Mensucikan dengan bersabar terhadap perkataan orang (Washbir‘alaa maa yaquulun).

  Kesabaran disini diartikan seperti kesabaran dalam menghadapi fitnah,intimida­si dan terhadap kaum yang tidak menyukai Islam.

  Allah SWT berfirman,
  “Dan bersabarlah(Muh­ammad)dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah dan janganlah engkau bersedih hati terhadap(kekafi­ran)mereka dan jangan(pula) bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan”.
  (QS.An Nahl:127)

  6. Mensucikan diri dengan hijrah secara baik(Wahjurhum hajran jamiilaa).

  Rasullah SAW bersabda,
  “Orang yang berhijrah,ialah­ orang yang berhijrah(menin­ggalkan)kejahat­an.Dan orang yang berjihad ialah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya”.
  (HR.Ibnu Majah dan An-Nasaa’i)

  Wallahu'alam bisshawab,demikianlah

  semoga senantiasa taat mengerjakan perintah Allah,,Wassalam

Ada 6 Cara Membersihkan Diri Dari Dosa Dan Penyakit Hati Rating: 4.5 Posted by: MY BLOGGER